VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Đối diện với những chán nản

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/26/2006; 723 xem 16 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 13:0:18
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Ðời Sống Ðắc Thắng.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam314.85 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Trong Sạch Về Tình Dục (Sexual Purity) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
2Tiến Bộ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Bắt Chước (Mục Sư Nguyễn Lập Mà)2
4Sẵn Sàng Đón Chúa (Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa)2
5Phục Vụ Như Chúa Giê-xu (Mục Sư Đặng Quy Thế)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.