VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Đối diện với những chán nản

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/26/2006; 721 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1.11 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Ðời Sống Ðắc Thắng.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.16 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiên Tri Và Thần Ba-anh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Trọng Tài (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
3Chúa Là Khuôn Mẫu Cho Tôi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Sự Công Bình Và Phán Xét (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Sống Trong Hội Thánh Của Chúa (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.