VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Spring Photo

Quyền Lực Hành Động Trong Chúng Ta
Sự tỏ ra của Đức Thánh Linh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/30/2006; 327 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/15/2019 14:50:20
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, 8949.13 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tranh Đua Vào Thiên Đàng (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
2Sự Chịu Khổ Được Phước Của Tín Đồ (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
3Học và Hành Lời Chúa (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
4Áp Dụng Lời Chúa (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
5Sự thờ phượng thật là gì (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.