VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật

Mục Sư Võ Văn Lạc
C:5/28/2006; 762 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 10:6:54
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Chicago, IL, US4163.18 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bảo Vệ Gia Đình Của Chúa (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
2Chuyện Tế Nhị (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Những Lời Đau Thương Của Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Đội Ơn Thương Xót (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Làm Theo Lời Chúa (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.