VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Chúng Ta Tin Những Gì và Tại Sao Tin?
Tính đáng tin về những gì Đức Chúa Jêsus nói về chính mình

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/11/2006; 334 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 9:37:43
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, France6810.80 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Xin Hãy Thương Xót Tôi! (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Thờ Phượng Khi Trầm Cảm (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Nâng Đỡ Người Yếu (Mục Sư Hồ Khắc Đàm)2
4Gặp gỡ Chúa Giê xu (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Chớ Hiểu Lầm Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.