VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Chúng Ta Tin Những Gì và Tại Sao Tin?
Tính đáng tin về những gì Đức Chúa Jêsus nói về chính mình

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/11/2006; 333 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.58 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, , US0.63 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Điều Phải Có (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Sống Có Trách Nhiệm (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
3Hồn Việt (Mục Sư Lê Duy Tín)2
4Sống Đẹp Lòng Chúa (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
5Tập Thói Quen Cho (Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.