VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Bạn có thật sự tin Đức Chúa Jêsus sắp tái lâm không?

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/6/2006; 332 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/2/2019 7:4:2
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US18495.36 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tìm Cho Kỳ Được (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
2Con Số 3 Kỳ Diệu (Mục Sư Nguyễn Văn Huệ)2
3Đừng Chạy Bá Vơ, Đừng Đánh Gió (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Đấng Cứu Chuộc (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Cơ Hội Chúa Ban (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.