VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Bạn có thật sự tin Đức Chúa Jêsus sắp tái lâm không?

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/6/2006; 334 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.67 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, , US0.73 giây
2Ashburn, VA, US43.18 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Dạy Người Trong Sự Công Bình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Hệ Quả Của Ý Riêng Tốt (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
3Đừng Yêu Thương Đầu Môi Chót Lưỡi (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
4Tôi Và Thể Xác Của Tôi (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
5Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.