VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Nếu Hội Thánh được cất lên hôm nay, bạn có được Chúa tiếp rước không?

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/13/2006; 281 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 11:54:18
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, France46196.45 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Âm Thanh Và Ký Ức (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
2Chúa Chịu Thống Khổ Vì Ai? (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
3Người Già Nơi Xứ Lạ (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
4Bói Toán và Tương Lai Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng)1
5Sự Sống Trong Thánh Linh (2) (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.