VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Nếu Hội Thánh được cất lên hôm nay, bạn có được Chúa tiếp rước không?

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/13/2006; 310 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 12:9:38
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, Germany14539.29 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Dối Mình (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
2Trả Đủ Ngày Cuối (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Ơn Diệu Kỳ (Mục Sư Lê Văn Thái)1
4Người Có Lòng Ăn Năn Thống Hối (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Tạ Ơn Chúa Ban Cho Sự Đắc Thắng (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.