VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Được chọn vào đội hình của Chúa

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/10/2006; 301 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 13:48:27
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Trở Nên Phần Tử Của Đội Đắc Thắng.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US133.32 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chuẩn bị sẵn sàng nghinh tiếp Chúa trở lại (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
2Đắc Thắng Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)3
3Sự Thăng Cấp Đến Từ Nơi Chúa (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)3
4Sống Từ Đời Này Qua Đời Kia? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Tạ Ơn Chúa Trong Cầu Nguyện (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.