VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Được chọn vào đội hình của Chúa

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/10/2006; 324 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.63 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Trở Nên Phần Tử Của Đội Đắc Thắng.


SốKhách từMới xem
1, , US0.70 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)24
2Các Ngươi Hãy Ở Đây Tỉnh Thức Với Ta (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
3Tôi Không Thể Nói Dối (Mục Sư Châu An Phước)3
4Vững Lòng Và Đừng Sợ (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
5Hô-sa-na (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.