VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Sự hiện diện quyền năng của Chúa

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/24/2006; 324 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/2/2019 23:58:1
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Trở Nên Phần Tử Của Đội Đắc Thắng.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US16568.99 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thi Hành Sự Kêu Gọi (Mục Sư Lê Thanh Liêm)7
2Trước Và Sau (Mục Sư Đặng Quy Thế)4
3Trông Cậy - Hy Vọng (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
4Đừng Dối Mình (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.