VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Sự hiện diện quyền năng của Chúa

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/24/2006; 319 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.67 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Trở Nên Phần Tử Của Đội Đắc Thắng.


SốKhách từMới xem
1, , US0.69 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Một Quốc Gia Dưới Quyền Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)1
2Phép Lạ Thứ Ba (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
3Lợi ích của người được ở trong Đức Chúa Giêxu Christ (Mục Sư Chung Tử Bửu)1
4Nếp sống mới trong văn hóa mới (Mục Sư Chung Tử Bửu)1
5Lòng Cam Kết Làm Môn đồ của Đấng Christ (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.