VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Chúa chuẩn bị chúng ta cho chiến trận

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/1/2006; 297 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 20:58:23
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Trở Nên Phần Tử Của Đội Đắc Thắng.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US1360.26 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trách Nhiệm Của Mỗi Con Cái Chúa (Mục Sư Nguyễn Tấn Dương)3
2Đừng Ngạc Nhiên (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Giữa Cơn Bão Tố (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Đèn Cần Có Dầu (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
5Lời tiên tri về 70 tuần lễ (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.