VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Winter Photo

Đức Chúa Jêsus đến thế gian để làm công việc của Cha

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/31/2006; 388 xem
Xem lần cuối 1/18/2022 0:26:59
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.