VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Đức Chúa Jêsus đến thế gian để làm công việc của Cha

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/31/2006; 285 xem
Xem lần cuối 3/20/2020 19:34:44
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, France26312.80 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)15
2Bóng Mát Của Vầng Đá (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
3Vững Lòng Và Đừng Sợ (Mục Sư Lê Thanh Liêm)4
4Nên Làm Gì Trong Hoàn Cảnh Hiện Tại? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Ưu Tiên Trong Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.