VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Đức Chúa Jêsus đến thế gian để làm công việc của Cha

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/31/2006; 281 xem
Xem lần cuối 0.31 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.36 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)22
2Ông Trời Ơi, Cứu Con! (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
3Dâng Hiến Cho Chúa (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)2
4Dám Nói Không (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)2
5Một Hội Thánh Sống Động (Mục Sư Trần Thiện Tri)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.