VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Lễ Cung Hiến Thánh Đường
Dedication ceremony (P1)

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/13/2007; 296 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/9/2020 14:38:13
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.