VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Bắt Đầu Mới
Chúa muốn làm những điều mới trong đời sống bạn

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/14/2007; 319 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 18:42:43
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1040.11 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ứng Dụng Ân Sủng Quyền Năng Để Làm Chứng Cho Chúa (Mục Sư Dương Đình Nguyện)2
2Nối Mạng (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Một Hội Thánh Gương Mẫu (Mục Sư Nguyễn Văn Huệ)2
4Mừng Xuân Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Nhen Lại Ơn Chúa (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.