VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Đức Thánh Linh ban sự sống mới

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/11/2007; 399 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 7:44:46
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Quyền Năng Để Sống Đạo.


SốKhách từMới xem
1, , US2128.52 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Của Báu Trong Lòng Bạn Là Gì? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
2Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Give Thanks For Salvation (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
4Tình Yêu Kỳ Diệu (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
5Kết Quả Trong Sự Chết (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.