VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Đức Thánh Linh ban sự sống mới

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/11/2007; 399 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.39 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Quyền Năng Để Sống Đạo.


SốKhách từMới xem
1, , US4.69 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thời Gian: Món Quà Giới Hạn (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Tiên Tri Và Chiến Tranh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Những Người Có Chỗ Cho Chúa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Dạy Người Trong Sự Công Bình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Danh Hiệu Cứu Chúa - Đức Chúa Trời Quyền Năng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.