VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Ở trong Đấng Christ

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/1/2007; 365 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 22:3:1
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Quyền Năng Để Sống Đạo.


SốKhách từMới xem
1, Finland2857.47 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Chúa Giê-xu Có Xuống Âm Phủ Không? (Mục Sư Trương Trung Tín)2
3Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Đứa Trẻ Được Lành (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Thức Ăn Cúng Kiến (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.