VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Winter Photo

Ở trong Đấng Christ

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/1/2007; 363 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.97 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Quyền Năng Để Sống Đạo.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.02 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Người Được Ơn (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Đưa Chúa Vào Đời (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Sống Trông Cậy (Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.