VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Ở trong Đấng Christ

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/1/2007; 378 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4.56 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Quyền Năng Để Sống Đạo.


SốKhách từMới xem
1, , US10.75 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)44
2Viên Ngọc Chín Màu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Đầy Dẫy Thánh Linh (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
4Ông Trời Ơi, Cứu Con! (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
5Một Lợi Lớn (Phần 4) (Mục Sư Mã Phúc Thạch)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.