VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Summer Photo

Những chi phối ngăn trở ta suy nghĩ cách đẹp Lòng Chúa

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/29/2007; 800 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 1:31:28
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Đổi Mới Tâm Trí.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US332.79 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Biến Ếch Thành Hoàng Tử (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)3
2Sống Bởi Đức Tin Hay Mắt Thấy (Mục Sư Phan Vĩnh Cự)3
3Sự Cứu Rỗi Và Đời Môn Đồ (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
4Phục Vụ: Điều Vừa Quí, Vừa Khó (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Chốn Bình Yên Trong Tầm Với (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.