VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Buổi thờ phượng đầy Quyền năng Chúa

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/3/2007; 267 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/17/2019 18:54:0
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US6602.05 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Chịu Thống Khổ Vì Ai? (Mục Sư Lê Thanh Liêm)5
2Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Bước Đi Trong Tình Yêu (Mục Sư Lê Văn Thái)3
4Phép Đặt Tay (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
5Thanh Tẩy Đền Thờ Trong Tuần Lễ Thánh (Mục Sư Đặng Quy Thế)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.