VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Autumn Photo

Những người Chúa dùng để thay đổi thế giới

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/1/2007; 469 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/28/2021 23:31:22
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Quyền năng Đức Thánh Linh Cho Đời Sống Tin Kính.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.