VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Summer Photo

Những người Chúa dùng để thay đổi thế giới

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/1/2007; 378 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 14:30:54
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Quyền năng Đức Thánh Linh Cho Đời Sống Tin Kính.


SốKhách từMới xem
1, France6822.74 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)43
2Đời Sống Sung Mãn Thánh Linh (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
3Hạnh Phúc và Tiền Bạc (Mục Sư Bùi Ngọc Hương)2
4Để Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
5Bắt Đầu Của Sự Hoà Thuận (Mục Sư Trương Trung Tín)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.