VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Những người Chúa dùng để thay đổi thế giới

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/1/2007; 377 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.77 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Quyền năng Đức Thánh Linh Cho Đời Sống Tin Kính.


SốKhách từMới xem
1, , US0.83 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)39
2Em-ma-nu-ên (Mục Sư Lê Văn Thái)3
3Sự Tha Thứ Và Tình Yêu (Mục Sư Hứa Trung Tín)2
4Cuộc Đời Một Phụ Nữ Di Dân (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Hạnh Phúc Gia Đình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.