VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Summer Photo

Những người Chúa dùng để thay đổi thế giới

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/1/2007; 551 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1.01 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Quyền năng Đức Thánh Linh Cho Đời Sống Tin Kính.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.