VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Chuyển từ sự thăm viếng đến sự cư ngụ lâu dài

Thầy Trương Công Đạt
C:8/12/2007; 222 xem
Xem lần cuối 3/21/2019 6:41:29
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, France6854.17 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lời Sống (Mục Sư Đỗ Đình Song)4
2Đầu Tư Vào Những Giá Trị Thật (Mục Sư Trần Thiện Đức)3
3Đừng Nói Xấu Nhau (Pastor Bill Egan)3
4Đáng Nên Thánh Và Tin Kính (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
5Lòng Cam Kết Làm Môn đồ của Đấng Christ (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.