VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Winter Photo

Đắc thắng trong Đấng Christ

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/9/2007; 425 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 20:34:29
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Chuẩn Bị Sẵn Sàng Cho Sự Vận Hành Siêu Nhiên Của Chúa.


SốKhách từMới xem
1, Finland993.89 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tác Động Của Lời Nói (Mục Sư Lê Văn Thái)3
2Từ Buồn Bã Đến Bùng Cháy (Mục Sư Nguyễn Tony)3
3Khôn Lõi Của Đời - Khôn Ngoan Của Đạo II (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Huyền Nhiệm Ba Ngôi (Mục Sư Lê Duy Tín)2
5Bài Ca Mới (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.