VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Đắc thắng trong Đấng Christ

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/9/2007; 416 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.18 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Chuẩn Bị Sẵn Sàng Cho Sự Vận Hành Siêu Nhiên Của Chúa.


SốKhách từMới xem
1, , US1.38 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiếng Chúa Hướng Dẫn (Mục Sư Nguyễn Anh Tài)1
2Cận Thị Thuộc Linh (Mục Sư Đỗ Lê Minh)1
3Đắc thắng trong Đấng Christ (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Hiểu Biết Vấn Đề Nền Móng
Nền móng do tổ phụ thiết lập
(Mục Sư Chung Tử Bửu)
1
5Nếu Giữa Cuộc Đời (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.