VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Đắc thắng trong Đấng Christ

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/9/2007; 550 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.35 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Chuẩn Bị Sẵn Sàng Cho Sự Vận Hành Siêu Nhiên Của Chúa.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.