VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Dấu lạ cặp theo những kẻ tin

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/16/2007; 379 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/28/2019 22:8:23
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Chuẩn Bị Sẵn Sàng Cho Sự Vận Hành Siêu Nhiên Của Chúa.


SốKhách từMới xem
1, 24677.24 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trọng Tài (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
2Tín Đồ Thật (II) (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Máng Cỏ (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Phục Hồi Trách Nhiệm Săn Sóc Gia Đình (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
5Chiếu Sáng (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.