VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Quyền năng của sự xức dầu

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/7/2007; 340 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 3:54:58
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Chuẩn Bị Sẵn Sàng Cho Sự Vận Hành Siêu Nhiên Của Chúa.


SốKhách từMới xem
1, France16626.70 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bình An Trong Hy Vọng (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
2Quyết Định Trọng Đại (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Niềm Vui Mừng Lớn Lao Nhất (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
4Chúa Sống - Sống Cho Chúa (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Hãy Nhớ Lại (Mục Sư Châu An Phước)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.