VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Quyền năng của sự xức dầu

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/7/2007; 342 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.84 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Chuẩn Bị Sẵn Sàng Cho Sự Vận Hành Siêu Nhiên Của Chúa.


SốKhách từMới xem
1, , US1.04 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bị Loại Bỏ Chăng? (Mục Sư Trương Trung Tín)2
2Nền Tảng Cuộc Cải Chánh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Dẹp Yên Bão Lòng (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1
4Đối diện với những thất vọng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Quyền năng của sự xức dầu (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.