VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Sự Xức Dầu - The Anointing

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/13/2007; 247 xem
Xem lần cuối 12/13/2019 20:38:10
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, , US240.63 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Hy Vọng Mùa Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Xin Chúa Mở Mắt Con (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
4Ba Câu Hỏi, Một Câu Trả Lời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Phước Cho Người Được Tha Thứ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.