VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Sự Xức Dầu - The Anointing

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/13/2007; 247 xem
Xem lần cuối 0.60 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, , US0.65 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Giữ Đức Tin, Giữ Linh Hồn (Mục Sư Bùi Ngọc Hương)6
2Lòng Người (Mục Sư Bùi Ngọc Hương)4
3Giô-sép Đừng Sợ (Mục Sư Ngô Đình Can)2
4Món Quà Dâng Chúa Giáng Sinh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
5Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.