VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Chuẩn bị sẵn sàng nghinh tiếp Chúa trở lại

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/21/2007; 268 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/1/2019 13:44:11
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, France9065.30 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Hễ Đất Còn, Lời Hứa Chúa Còn (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Sụp Đổ (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Tại Sao Chúng Ta Tin (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Bản Tính Đức Chúa Trời - Ân Điển - 7 Quyền Năng Biến Đổi Đời Sống (3b) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.