VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Những người thờ phượng thật

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/28/2007; 357 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/21/2020 21:5:56
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Vun Xới Môi Trường Để Thấy Dấu Kỳ Phép Lạ Của Chúa Trong Hội Thánh.


SốKhách từMới xem
1, France27651.30 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)35
2Dấu Hiệu Môn Đệ Thật (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Từ Hoài Nghi Đến Xác Tín (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Cách Quản Lý Tài Chánh Để Chúa Ban Phước (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
5 Sống Trong Đời Mới (Mục Sư Lê Thành Hiệp)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.