VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Sức mạnh của sự cầu nguyện

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/27/2008; 617 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/10/2020 9:19:24
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Vun Xới Môi Trường Để Thấy Dấu Kỳ Phép Lạ Của Chúa Trong Hội Thánh.


SốKhách từMới xem
1, France25885.56 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)39
2Chìa Khóa Uy Quyền Của Sự Mở Cửa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)4
3Một Người Nhỏ Bé (Mục Sư Trương Trung Tín)4
4Phải Và Được (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
5Tinh Thần Phục Vụ (Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.