VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Sức mạnh của sự cầu nguyện

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/27/2008; 593 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.18 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Vun Xới Môi Trường Để Thấy Dấu Kỳ Phép Lạ Của Chúa Trong Hội Thánh.


SốKhách từMới xem
1, , US0.23 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nền Đá Hay Nền Đất (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
2Lý Do Tìm Kiếm Chúa (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
3Những Lời Cầu Nguyện Không Được Nhậm (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Tình Yêu Và Tha Thứ (Mục Sư Lê Văn Thể)1
5Chúng Ta Có Gì (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.