VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Sức mạnh của sự cầu nguyện (P3)

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/10/2008; 402 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 21:23:50
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Vun Xới Môi Trường Để Thấy Dấu Kỳ Phép Lạ Của Chúa Trong Hội Thánh.


SốKhách từMới xem
1, France183.39 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiên Tri Và Thần Ba-anh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Khoảng Cách Giữa Bạn Và Nước Trời? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
3Phục Vụ Như Chúa Giê-xu (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Người Bị Săn Đuổi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Đừng Trôi Giạt Khỏi Chúa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.