VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Summer Photo

Chúng ta là tay và chân của Chúa

Thầy Trương Công Đạt
C:2/24/2008; 254 xem
Xem lần cuối 8/3/2019 3:45:51
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, 22657.16 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lời Chúa Trong Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Làm Sao Biết Đó Là Tiếng Chúa (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
3Định Chế Hôn Nhân (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Ơn Chữa Lành (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Nhờ Đâu Được Chữa Lành (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.