VietChristian
VietChristian
nghe.app

Summer Photo

Chúng ta là tay và chân của Chúa

Thầy Trương Công Đạt
C:2/24/2008; 255 xem
Xem lần cuối 1.09 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, , US0.11 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chiêm Ngưỡng Vinh Quang Chúa, Trở Nên Giống Hình Ảnh Ngài (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)3
2Chúa Biết Rõ (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
3Chữa Lành Đời Sống Đau Khổ (Pastor Hồ Long)2
4Điều Gì Thay Đổi Con Người Và Cuộc Đời Chúng Ta? (Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn)2
5Con Yêu Ta Chăng? (Mục Sư Lê Duy Tín)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.