VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Bây giờ tiếp nhận sự Chúa đáp lời

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/4/2008; 457 xem
Xem lần cuối 5/29/2020 23:19:41
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Vun Xới Môi Trường Để Thấy Dấu Kỳ Phép Lạ Của Chúa Trong Hội Thánh.


SốKhách từMới xem
1, France948.25 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)57
2Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)3
3Người Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Đời Sống Đắc Thắng (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Chớ Nghi Ngờ Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.