VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Chúng ta có thể trông đợi điều gì khi Chúa hiện diện

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/22/2008; 291 xem
Xem lần cuối 2/16/2020 21:14:42
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US6350.83 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)18
2Chúng Ta Không Phải Là Những Cây Sậy Bị Gió Rung (Mục Sư Đỗ Đình Song)7
3Điều Cần Yếu Nhất (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
4Gắng Hết Sức (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
5Những Tiếng Gọi Trong Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.