VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Chúng ta có thể trông đợi điều gì khi Chúa hiện diện

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/22/2008; 274 xem
Xem lần cuối 1.10 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, , US0.10 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thi Hành Sự Kêu Gọi (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
2Lý Do Ngài Đến (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Trả Đủ Ngày Cuối (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Tiên Tri Và Góa Phụ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Một Năm Của Sự Phục Hồi (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.