VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Cái Giá của Thập Tự Giá: Quyết Định Từ Bỏ

Thầy Trương Công Đạt
C:7/20/2008; 389 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 20:30:51
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Seattle, WA, US3999.92 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đống Đá Hay Đền Thờ? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
2Tài Khoản Trên Trời (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
3Ba Điều Tâm Niệm (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
4Hy Vọng Mùa Giáng Sinh (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)1
5Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện (Mục Sư Lê Thiện Dũng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.