VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Summer Photo

Cái Giá của Thập Tự Giá: Quyết Định Từ Bỏ

Thầy Trương Công Đạt
C:7/20/2008; 420 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.16 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Denver, CO, US0.16 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)52
2Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Đấng Sống Trong Bạn (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
4Người Cha Gương Mẫu (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
5Danh Hiệu Cứu Chúa - Cha Đời Đời (Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.