VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Được cứu chuộc để đồng cai trị

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/10/2008; 310 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/19/2019 9:17:47
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Cứu Ân Toàn Bị.


SốKhách từMới xem
1, France6100.77 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cảm Tạ Và Cầu Nguyện (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)5
2Chúa Thấy Nỗi Khổ Dân Ngài (Mục Sư Trần Hữu Thành)1
3Tin Lành Là Gì? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Một Người Cha Gương Mẫu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Hội Thánh Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.