VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Được cứu chuộc để đồng cai trị

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/10/2008; 340 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.77 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Cứu Ân Toàn Bị.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.78 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nhìn Lại Để Đi Tới (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
2Bằng Chứng Đức Tin (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
3Phần Thưởng Của Người Hầu Việc Chúa (Phần 2) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
4Người Nam Tài Đức (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Sống Lời Hứa Và Giữ Lời Hứa (Mục Sư Đặng Quy Thế)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.