VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Tin lành quyền năng

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/5/2008; 344 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/24/2019 7:27:13
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Khai Phóng Quyền Năng.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam28465.08 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trông Cậy - Hy Vọng (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
2Lý Do Ngài Đến (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Nước Đắng Làm Sao Ngọt? (Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn)1
4Chúa Đến Và Tận Thế Ii (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Lời Hứa Cung Cấp Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.