VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Tin lành quyền năng

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/5/2008; 361 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 5:16:39
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Khai Phóng Quyền Năng.


SốKhách từMới xem
1, , US820.80 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Không Chọn Chúng Ta Cho Quá Khứ Nhưng Cho Tương Lai (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
2Chúa Muôn Xuân (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
3Ơn Chữa Lành (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Gia Tài Của Mẹ (Charlotte Stemple)2
5Tĩnh Thức (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.