VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Những khí cụ quyền năng

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/12/2008; 334 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/27/2019 7:2:30
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Khai Phóng Quyền Năng.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US26854.98 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Một Sự Mầu Nhiệm Lý Thú (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Sống Theo Chúa Gọi (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
3Tìm Cho Kỳ Được (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Nghênh Đón Vua Hòa Bình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Người Chiến Thắng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.